OSP KRZYŻANOWICE

Współpraca OSP w Krzyżanowicach.

 

W latach dziewięćdziesiątych nastąpił szybki rozwój straży wraz z wchodzącymi w życie nowymi przepisami ppoż. i stosowanie nowoczesnego sprzętu pożarniczego. Aby temu podołać strażacy szukali gdzie się dało pomocy, nawiązując kontakty z innymi organizacjami. W tych latach nastąpiła współpraca z innymi jednostkami OSP, a szczególnie wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obowiązki utrzymywania straży spadły na Urzędy Gmin, a one ze swoim budżetem nie mogły się dostosować do potrzeb wynikających od dobrze prosperujących jednostek OSP.

W ramach nawiązywania współpracy z innymi jednostkami straży, która głównie polegała na wymianie doświadczeń i kontaktów z innymi konkurencyjnymi producentami sprzętu i jego remontu, zakupu i zabudowy nowych samochodów pożarniczych.

Nasza jednostka OSP utrzymuje kontakty z 14 jednostkami OSP w powiecie raciborskim, czterema z powiatu wodzisławskiego, jedną z Starej Schodniej koło Ozimka i dwiema z Czech. Najbardziej rozwija się obecnie i przynosi efekty współpraca ze strażakami z jednostek KSRG: z Markowic, Siedlisk, Kuźni Raciborskiej, która poprzez wymianę wspólnych doświadczeń przyczyniła się do wysokiego poziomu naszej jednostki w powiecie raciborskim. Strażacy spotykają się również wspólnie na uroczystościach i imprezach.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Krzyżanowice i czeską Gminą Hat 25 września 1998 roku nasza jednostka podpisała oficjalną umowę o wzajemnej współpracy i pomocy na wypadek jakiegoś zagrożenia ze strażakami z Hati, z której obie strony są bardzo zadowolone. Strażacy spotykają się na różnego rodzaju spotkaniach, imprezach i zawodach. W współpracę zaangażowana jest również młodzież obu jednostek. W dniach 18 – 19 lipca 2009 roku będziemy obchodzili już X rocznicę naszej współpracy.

Oprócz organizacji strażackich OSP w Krzyżanowicach współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie Krzyżanowic, takich jak: GS, RSP, SKR, LKS, szkołą i przedszkolem służąc im pomocą w każdej potrzebie.

Bardzo dobrze układa się również współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Krzyżanowicach mającym swój lokum w budynku OSP.